Бюджет

Бюджет 2024г.
Обяснителна записка първо тримесечие 2024г.
Отчет за бюджет 2023
Обяснителна записка за бюджет 2023
Бюджет 2023

Бюджет ресурсно подпомагане

Обяснителна записка

Отчет след третото тремесечиеОтчет след третото тремесечиеОбяснителна запискаБюджет ресурсно подпомаганеБюджет 2023Отчет за второто тримесечие на 2023

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за второто тримесечие

Обяснителна записка и отчет за първото тримесечие

Обяснителна записка и План Отчет за календарната 2022

Обяснителна записка

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022г.

Обяснителна записка след второто тримесечие на 2022година

Бюджет ДДД ЗА 2022

Бюджет-МД ЗА 2022Бюджет-МД ЗА 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30,06.2022

Отчет за касовото изпълнение по проект АПСПО

Отчет за ресурсно подпомагане към 30.06.2022

Бюджет Ресурсно подпомагане ЗА 2022

Отчет и информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.

План -отчет за изпълнението на спортен проект през 2021

План Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2021

План-Отчет за бюджет ресурсно подпомагане 2021

Отчет за изпълнение на бюджет за 2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета след трето тримесечие на 2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета след второ тримесечие

Обяснителна записка

Обяснителна записка Първо тримесечие на 2021г.

Бюджет Ресурсно подпомагане

Бюджет Местни дейности

Бюджет Държавни дейности

<