За нас

ДГ „Родина” се намира на ул. „Ландос” №12, гр. Пловдив. Сградата е типова и в нея са обособени четири възрастови групи. Помещенията са просторни и във всяко от тях има спално помещение, кът за игри, общо пространство за храна и занимания, санитарен възел. Отоплението е с ТЕЦ. Двора на детската градина е обособен с площадки за игри, озеленен е с разнообразни дървесни видове, чиято сянка предпазва от слънчевите лъчи през лятото.
За обучението и възпитанието на децата целодневно се грижи високо квалифициран персонал.
Към настоящия момент се провеждат допълнителни занимания по български език с цел по-успешна социализация и усвояване на учебния материал по държавните образователни изисквания от децата, чиито майчин език е различен от българския. Редовно се организират тематични празници и развлечения, където те изявяват своите танцово-музикални качества и се запознават с многообразното културно наследство. Добрата подготовка на децата по изобразителни дейности дава възможност за участия в много изложби и конкурси. Цялостната дейност е изградена съобразно целта ДГ „Родина” да бъде желана от децата възпитателно-образователна среда.