Квалификации

Информация за предстоящи и проведени обучения на педагогическите специалисти

Тема:“ Смарт техники за повишаване на работоспособността“

Място на провеждане : гр.Созопол ,хотел „Вила лист“ , период – от 03 до 05.06.2022г. , от 10.00ч. до 15.00ч.

Обучителна организация : „Бонев Груп“ЕООД

Участници : Педагогически специалисти -9 броя